10. Piłsudski - Tusk
Kiedy  pisałem Werwolfa zapisałem w nim tezę, że Piłsudski musiał – po prostu MUSIAŁ – być niemieckim szpiegiem. Był sabotażystą. Dbał o pozory, o kolejne tony kłamstw, o spowolnienie Polskie i „przygotowanie jej” do kolejnej wojny.


Po tych 3 latach ktoś ujął tę tezę w ramy dowodów.

Tę tezę podpowiadała mi intuicja i logika – to niemożliwe przecież, że wróg najgorszy wypuszcza wodza obcego państwa ot tak sobie – i pozwala mu „odbudować Polskę” jak to mówią mity.

Kłamstwa jakimi nas otoczono – do dzisiaj wielu żyje tym kłamstwem.

Mój poprzedni tekst (dot.: http://argo.nowyekran.pl/post/81392,skad-sie-biora-lemingi) właśnie o tym mówił – że nasza Tradycja nie jest nasza – że składa się ona z wielu kłamstw  
13-tu warstw kłamstw.Obszerne fragmenty tekstu Roberta Grunholz.
 
Przypisywanie jakichkolwiek zasług Piłsudskiemu lub twierdzenie, że odzyskanie niepodległości to równa zasługa Dmowskiego i Piłsudskiego, to wielkie historyczne zakłamanie i nieporozumienie.

Piłsudski nic dobrego dla polski nie zrobili, a wręcz odwrotnie, był największym hamulcowym tego wielkiego zrywu narodowego. Był psem spuszczonym ze smyczy przez Niemców, aby ten zryw narodowy poskromić.
Mimo przegranej wojny Niemcy nie rezygnowali. 
Prowadzili bardzo aktywną tajna i zakulisowa politykę.


Niemcy zawsze dążyły do likwidacji Polski i kontroli nad Rosja. 
Do Rosji wysłali Lenina, aby robił rewolucje bolszewickę, a do Polski wysłali Piłsudskiego chwilowo internowanego w Magdeburgu po nieudanych próbach wzniecenia powstania przeciw Rosji.

Niemcy widząc, że powstanie niepodległej Polski jest rzeczą nieuchronną, chcieli przynajmniej tę Polskę możliwie osłabić. Jednym ze sposobów osłabienia Polski było utworzenie na wschód od Polski nowych państw, wrogich Polsce, któreby możliwie jak najwięcej ziemi Polsce odebrały. To było główną przyczyną utworzenia przez Niemców niepodległej Litwy Z tego samego również powodu spowodowali Niemcy utworzenie państewka „ukraińskiego” we wschodniej Małopolsce..

Niemcy prowadzili politykę FAKTÓW DOKONANYCH. Przemocą narzucili Polsce rząd Piłsudskiego

Trzy osobowa Rada Regencyjna (Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirski), która miała wybrać Wilhelma II na króla Polski rozwiązała się i przekazała rządy Piłsudskiemu, którego Niemcy przysłali w salonce z Berlina. 

Piłsudski miał urządzać Polskę po niemiecku.

Piłsudski odmówił pomocy dla powstańców wielkopolskich, twierdząc, że Wielkopolska należy do Niemiec. A powstańcy wielkopolscy toczyli ciężkie walki z Niemcami – to była regularna wojna polsko niemiecka.

 

Niemiecką politykę tworzenia państw buforowych realizował Piłsudski pod płaszczykiem Federalizacji.


Wpływ Niemców na Ukrainie jest znamiennym przykładem ich działalności na kresach Wschodnich Polski. Już austriaccy Habsburgowie podsycali nacjonalizm ukraiński; dość wspomnieć do rzezi Jakuba Szeli. Kontynuacją tej samej polityki niemieckiej w czasie II wś były rzezie ludności polskiej na Wołyniu dokonane przez UPA, które były tworem niemieckim, takim jak chociażby SS Galizien. Stefan Bandera był agentem Gestapo.

 
Piłsudski blokował pomoc dla obrońców Lwowa okupowanego przez połączone siły Rusinów i Niemców. Sabotował pomoc militarną gen. Rozwadowskiego i spontaniczną pomoc mieszkańców Warszawy.

 

Grupie, która ujęła w Polsce władzę, nie w smak była akcja przeciw Rusinom we Lwowie. Nie tylko, że nie wysłano do Lwowa odsieczy, ale hamowano czynione w tym kierunku samorzutne wysiłki.

 
W całej Polsce, a przede wszystkim w usposobionej wysoce patriotycznie Warszawie, dochodziło do burzliwych manifestacji. Ludność domagała się powszechnego poboru, a choćby tylko umożliwienia ochotniczego zaciągu
– i wysłania wojsk pod Lwów. Piłsudski był jednak nieugięty. Nie przyjmował delegatów, lub przyjąwszy ich, zbywał ich niczym, oraz prawił im impertynencje i wojsk do Lwowa nie wysłał.
Pauperyzacja społeczeństwa, przemoc dyktatura, destrukcja życia społecznego, destrukcja edukacji, niszczenie wartości moralnych i duchowych, warcholstwo. 

Tak było za Augusta II Sasa, Tak Było za Pilsudskiego, Tak jest teraz za rządów Donalda Tuska.
 Fot. 19: Generał Józef Haller


 

Jak zmanipulowano wybory 2007 roku

Artykuł ilustruje wpływ fundacji niemieckich na życie polityczne w Polsce  – to skandal. Finansowanie kampanii wyborczej Tuska przez tradycyjnie wrogie Polsce ościenne Państwo.

To stały element tajnej dyplomacji pruskiej – osadzić na czołowej decyzyjnej pozycji swojego agenta. Robili to przez wieki – w tym konkretnym przypadku chodzi o volksdeutscha Tuska.

http://niepoprawni.pl/category/tagi-z-blogow/fundacja-konrada-adenauera

Fundacja Konrada Adenauera należy do najważniejszych zagranicznych instytucji wpływu działających w Polsce. W minionych kilkunastu latach silnie oddziaływała na polskich polityków, przyczyniając się pośrednio do powstania III Rzeczypospolitej w jej obecnym półkolonialnym kształcie. Określenie to nie jest przesadą, jeśli wziąć pod uwagę kolosalne zaangażowanie niemieckiego kapitału w polskiej bankowości, w biznesie i mediach.Tusk ponadto jest laureatem nagród niemieckich za zasługi dla Niemiec, nagrody niemieckie dla Tuska – Nagroda Karola Wielkiego i Waltera Rathenau –dowód agenturalności Tuska na rzecz Niemiec, największego wroga Polski.

Prasa polskojęzyczna jest w rękach niemieckich MA OLBRZYMIĄ SIŁĘ OGŁUPIANIA i zawsze miała. WSZYSTKIE PROFITY Z KOLONI POLSKIEJ idą do banków niemieckich.Nadrzędnym, długofalowym celem Niemców jest zniszczenie Polski, zniszczenie słowiańszczyzny, rozbicie Rosji – Budowa państwa Pruskiego/Krzyżackiego od Renu do Władywostoku – zawsze tak było – żydzi i Krzyżacy ( dziś Niemcy) – zawsze mieli ten sam wspólny cel.
 

Fot. 20: Paderewski i Dmowski

 

Swoją dyplomacją Dmowski przyczynił się do powstania niepodległego
Państwa Polskiego w takich granicach, na jakie zezwalali
przedstawiciele państw mocarstwowych: Anglii, Francji, Włoch i USA
oraz MIĘDZYNARODOWI SYJONIŚCI pełniący rolę DIABELSKICH ADWOKATÓW.
Bo gdyby Polska dysponowała 100 tysieczną armią w chwili odzyskania
niepodległości w listopadzie 1918r, wówczas polskie oddziały wojskowe
weszłyby do Wielkopolski, na Pomorze i Śląsk i konferencja w Wersalu
toczyła by się po faktach dokonanych i Polska dyktowałaby warunki –
Francja była po polskiej stronie, a Anglicy nie przyszliby do Polski
umierać w imię niemieckich interesów.


Jednocześnie naczelnik Państwa miał prawo ogłosić dekret o utworzeniu
zasadniczej służby wojskowej i w przeciągu 3 miesięcy Polska dodatkowo
dysponowałaby przeszkoloną armią w sile co najmniej 250 tysięcy
żołnierzy.


Ale “litewski wsiarz” i “niemiecki agent” Płlsudski nic nie zrobił w
sprawie polskich interesów narodowych, ponieważ był zaprzedany
Niemcom.


I tutaj Piłsudski wyraźnie zaszkodził Polsce, ponieważ z
pomocą Francji, Polska byłaby w stanie wyegzekwować od Niemiec
odszkodowania wojenne przyznane na konferencji w Wersalu, a duet
Francja-Polska trzymałby Niemcy w kleszczach, nie dopuszczając do
ponownej rozbudowy militarnej Niemiec – Polska miała wielką szansę
stać się ponownie ważnym państwem w Europie, z którym inni musieliby
się liczyć.


Nie byłoby wówczas niemieckiej samowoli i układu
polityczno-militarnego pomiędzy Niemcami, a ZSRR w Locarno, bo byłby to
pretekst do aneksji Niemiec przez duet Francja-Polska; ZSRR był
pogrążony w rewolucji i wojnie domowej, a Anglia bałaby się ponownie
rozpocząć konflikt w Europie po niedawno zakończonej I wojnie
światowej, co też stanowiło zagrożenie dla angielskich zdobyczy
kolonialnych, a z kolei USA było zbyt daleko od Europy, żeby angażować
się w cokolwiek.


Konferencja w Wersalu bez udziału przedstawicieli z Polski byłaby
pogwałceniem praw Polski do samostanowienia o sobie, a jednocześnie
dawała by Polsce prawo do użycia siły w celu zagwarantowania bytu
panśtwowego – to wywołalo by wielkie oburzenie wsrśd Polaków w Polsce
i na całym świecie i gotowość do walki dużej części polskiego
społeczenśtwa z każdym, kto odważyłby się napaść na Polskę.
Decyzje i działania Piłsudskiego nie pozostawiają żadnych wątpliwości
co do jego wrogiej działalności na szkodę Polski i polskich interesów
narodowych, w czym pomagali mu jego kolesie z PPS, polskojęzyczne
żydostwo i komuniści w Polsce.


Kiedy Dmowski wrócił z Paryża i oznajmił Piłsudskiemu, że Polska
odyskała dostęp do morza to Piłsudski aż zzieleniał ze złości,
ponieważ jako niemiecki agent dostał instrukcję od swoich niemieckich
przełożonych, że Pomorze i Śląsk mają zostaź przy Niemcach, zaś Polska
może powiększyć swoje terytorium kosztem Rosji, w czym uzyska poparcie
Niemiec – awans Piłsudskiego z feldfebla (podoficera) na generała,
który nie miał pojęcia ani o wojskowości, ani o polityce był
ukartowaną niemiecką zagrywką.


Przez rok, Piłsudski w ogóle nie chciał słuchać o wysłaniu polskiego
wojska ani do Wielkopolski, ani na Pomorze celem odzyskania
przyznanego Polsce terytorium i dopiero gen. J.Haller wydał rozkaz
przepędzenia Niemców z Wielkopolski i Pomorza, co zakonczyło się w
lutym 1920r.

http://marucha.wordpress.com/2010/09/01/zwyciestwo-w-1920-roku-to-zasluga-gen-rozwadowskiego/#comment-56748

 

 Fot. 21: Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski
Z okazji rocznicy wybuchu wojny zawsze wspomina się Pakt Ribbentrop-Mołotow i cios sowiecki w plecy. Rzadziej mówi się o działaniu V kolumny niemieckiej, jeszcze rzadziej zdradzie Żydów i kolaboracje z agresorami. Mówi się wiele o ogromie zbrodni katyńskiej i winie Rosjan; NIE mówi się o tej zbrodni w kontekście ŻYDOWSKIEGO kierownictwa NKWD. Nie zestawia się zbrodni katyńskiej z ogromem zbrodni żydowskich komisarzy ludowych na narodzie rosyjskim.

Nic nie wspomina się o 1000-cu niemieckich Katyniów.

Jednak NAJRZADZIEJ poruszanym tematem są MASOŃSKIE rządy Piłsudskiego i jego kontynuatorów. Większość piłsudczyków było masonami. Piłsudski wraz ze swoja ekipa masońską zostawił Polskę bezbronną, a praktycznie metodycznie niszczył polską armię. W odstawkę lub do Berezy posłał większość polskich generałów zastępując ich swoją ekipą. Od samego początku stawiał na konnice tj. armie sieczkową, podczas gdy wszyscy naokoło się motoryzowali.


Dobrym przykładem ilustrującym problem jest odmowa zezwolenia na lądowanie 1500 samolotów czeskich (praktycznie daru czeskiego dla Polski) tuz przed agresją Niemiec hitlerowskich na Czechosłowację w połowie marca 1939. Pół roku później czeskie myśliwce, jako trzon hitlerowskiej Luftwaffe siały grozę nad pustym i bezbronnym polskim niebem. Również Benesz w obliczu hitlerowskiej agresji zwracał się do prezydenta Mościckiego z dramatycznym apelem o współprace przeciw agresji hitlerowskiej. A dużo wcześniej socjalista Moraczewski odrzucił propozycje przeniesienia zakładów zbrojeniowych Skody na teren Polski.

Polityka Prus w stosunku do Polski jest od wieków taka sama – osłabić Polskę gospodarczo i militarnie zubażać i pauperyzować. Trzeba przyznać, że tajna polityka i dyplomacja Prus jest bardzo skuteczna i wyrafinowana.
Perfidia i przewrotność Krzyżacka jest dobrze ukryta, ale po owocach ich poznajemy. Zresztą dotyczy nie tylko Polski, ale również np. Rosji.
Polega na umieszczeniu swoich agentów na kluczowych decyzyjnych pozycjach (August II, Romanowie, caryca Katarzyna II – Sofia Augusta Anhalt – Zerbst.); zresztą na dworze angielskim mężem królowej Victorii był pruski książę Albert. Ale o wpływach Krzyżaków i Templariuszy na dwory europejskie to osobny temat.

POLSKĘ ZNISZCZYŁY PRUSY. Od Augusta Mocnego i rozbiorów, poprzez Piłsudskiego, aż do dnia dzisiejszego.

“Po to Bóg stworzył żydów polskich, abyśmy mieli armię doborowych szpiegów” (Otto von Bismarck).

NO A JAK TO SIĘ MA DO TERAŹNIEJSZOŚCI? Polska jest pod wpływem Niemiec i sytuacja jest identyczna jak przed wojną. Niemcy osłabiają Polskę gospodarczo i militarnie tak jak w latach międzywojennych. Już niedługo nie będzie Niemcom potrzebna Unia Europejska (właśnie zastopowali ostatnio proces integracji europejskiej decyzja niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe), aby zdobyć Polskę.

Polska jest słabiutka militarnie. 90 tys. wojska Polskiego to korpus ekspedycyjny używany zresztą poza granicami kraju. Czy dalej mamy powszechny obowiązek wojskowy tak jak w Niemczech?

PIŁSUDSKI TO MAJSTERSZTYK TAJNEJ DYPLOMACJI PRUSKIEJ. 95% Polaków do dziś wierzy, że był bohaterem narodowym i zbawcą Polski. – nic bardziej złudnego

W „wyzwolonej” po I wojnie Polsce Niemcy dalej MIMO PRZEGRANEJ WOJNY utrzymywali kontrolę przez osadzenie Piłsudskiego.

Najbardziej utrwalony mit o Piłsudskim to „Cud nad Wislą”

*Piłsudski NIE BYŁ ŻADNYM ZWYCIEZCĄ BITWY POD WARSZAWĄ W 1920,
NIE BYŁ DOWODZĄCYM, NIE BYŁ W OGÓLE NA POLU BITWY POD WARSZAWĄ.

*Bitwa o Warszawę w 1920 rozegrała się 13, 14.
* 15 Sierpnia już było praktycznie po bitwie.

* 13 i 14 sierpnia Piłsudski był w drodze do i w Boboli – 440 km (trzy dni jazdy) od pola bitwy – był u kochanki Szczerbińskiej, która potwierdza to w swoich pamiętnikach.
* 15 sierpnia Piłsudski był 120 km (dzień jazdy) od pola bitwy na chrzcinach w odległości – dokument z jego podpisem. Był ojcem chrzestnym.

* Piłsudski nie był dowodzącym w bitwie pod Warszawą – przyjął rozkazy od dowodzącego, którym był gen. Rozwadowski – dokument z podpisem Piłsudskiego. Parę dni wcześniej złożył REZYGNACJĘ Z FUNKCJI NACZELNEGO WODZA na ręce ówczesnego premiera Witosa, (co ujawnia Witos w swoich pamiętnikach wydanych w 1962 r). (po klęsce wyprawy na Kijów)

Nie ma potrzeby nawet cytować krytycznej literatury wobec Piłsudskiego. Wystarczy wskazać jego własne pamiętniki i powszechnie znane fakty

* W SWOICH WŁASNYCH PAMIĘTNIKACH „ROK 1920” PIŁSUDSKI PISZE (STRONA 216)

„Dnia16 sierpnia rozpocząłem atak” (a wiec dwa dni po bitwie – Bolszewicy już byli w pełnym odwrocie; 16 sierpnia już było po mszy dziękczynnej w Radzyminie w intencji „Cudu nad Wisłą”, popołudniowe gazety już zdążyły opisać szczegóły mszy (pamiętniki gen. Hallera) – a Piłsudski dopiero zaczyna atak!

(w samych pamiętnikach Piłsudskiego jest pełno takich SAMOKOMPROMITACJI)

„ Dzień 17 .08 nie przyniósł mi wyjaśnienia zagadek”
(Gdzie jest moje wojsko? Gdzie jest nieprzyjaciel?)

Piłsudski to dezerter Bitwy pod Warszawą 1920 .Twórcą zwycięstwa był Gen. Rozwadowski to od niego otrzymał Piłsudski rozkazy (Których nie wykonał – wyczekując ze swoja armia południową).
Piłsudski to dyletant wojskowy o umiejętnościach feldfebla.

Ale dalej:

Piłsudski oczywiście na polecenie Niemiec, przejął władze z rąk Rady Regencyjnej/Stanu (Tworu niemieckiego) w cudowny sposób wprost z Magdeburga, gdzie był internowany na własna prośbę.

Zadaniem Piłsudskiego było niedopuszczenie do powstania silnej Armii Polskiej i silnej gospodarczo i terytorialnie Polski.

Federalizacja to była koncepcja niemiecka po przegranej wojnie stworzenie małych przedtem nieistniejących państw buforowych. Zrealizował ja Piłsudski pod płaszczykiem Federalizacji. Nie byłoby ŁOTWY, Litwy, Białorusi, Ukrainy. BYŁABY POLSKA!

Piłsudski – Socjalista i Bolszewik – ukształtowana osobowość, jako rewolucjonisty na 5-cio letnim zesłaniu koło Irkucka wraz z innymi bolszewikami i terrorystami.

Niemcy wysłali Lenina do Rosji, aby robił rewolucję Bolszewicką, a Piłsudskiego do Polski... ( No właśnie, – po co? Przecież nie po to żeby wyzwalał Polskę, bo to już było postanowione w Wersalu )

Piłsudskiego w Wersalu nie było – Negocjował Dmowski – największy sukces dyplomatyczny w dziejach Polski! Legiony Piłsudskiego – sprzymierzone z Niemcami – były największą przeszkodą w negocjacjach. Trzeba było stworzyć Armię Dmowskiego-Hallera – ze składek i pomocy Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej stworzono 90 – tysieczną dobrze uzbrojoną armię, Piłsudski ją rozbrajał!

Zawzięty wróg Rosji Carskiej, ale nie Bolszewizmu.
Piłsudski to agent Pruski i główny wykonawca polityki niemieckiej. Głównym elementem jego gry politycznej było niedopuszczenie do stworzenia silnej Armii Polskiej ok. 1,000,000 wojska ( Rozbicie Zjazdu Polaków Wojskowych w Petersburgu w czerwcu 1917 przez bojówki PPS). To była olbrzymia i konkretna szansa. Milionowa armia miałaby olbrzymie znaczenie.

W zamian zostały tylko Brygady Piłsudskiego 20,000 o praktycznie żadnej istotnej wartości militarnej.

Niedopuszczenie do powstania silnej armii Polskiej – polskich żołnierzy w szeregach zaborców pod koniec 1 wojny światowej. To mogła być 1,000,000 armia – wtedy polska byłaby w całkiem innej pozycji negocjacyjnej.
Wojska polskie stały na tzw. „Linii Dmowskiego” i bolszewicy dwa razy proponowali rozejm w 23 grudniu 1919 i w 29 styczniu 1920. Bolszewikom zależało na pokoju, bo mieli na głowie walkę z Białą Armią

W Kwietniu 1920 Piłsudski zerwał rokowania i poszedł na Kijów – zdobywać Ukrainę dla Petlury, bo przecież nie dla Polski. (realizował niemiecką politykę federalizacji ) Samowolnie wbrew polskiemu rządowi i rządom aliantów!

Wyprawa na Kijów była nieporozumieniem wojskowym i politycznym – Wojska sowieckie cofały się same. Pobył miesiąc w Kijowie bez celu i zaczął odwrót, (po co wiec szedł na Kijów?), a w konsekwencji bitwa pod Warszawą. Piłsudski sprowokował bolszewików do tej wojny.
Gdyby Piłsudski poszedł z Denikinem na Moskwę nie byłoby w ogóle komunizmu!

Poszedł na Kijów, wygubił 200,000 żołnierzy (kolejny argument o niszczeniu Polskiej Armii).

Wyprawa na Kijów była klęską bardzo daleka w skutkach. Polska byłaby jednolitym krajem od Dyneburga na Łotwie po Kamieniec Podolski na Ukrainie, Mińsk na Białorusi; Polska strąciła Iłłkuszte, Drysse, Połock, Bobrujsk, Borusow, Słuck, Mozyrz, Starokonstantynów – to tylko straty terytorialne.

PIŁSUDSKI TO GŁÓWNY HAMULCOWY ODRODZONEJ I NIEPODLEGŁEJ POLSKI .
Niszczył zdobycze polityczne Dmowskiego – Obozu Narodowego. Odzyskanie Niepodległości to największy sukces dyplomatyczny polskiej dyplomacji, ale przecież nie Piłsudskiego Nie było go w Wersalu, gdzie powstawała Polska.
Był internowany przez 18 miesiecy przez Niemcy w Magdeburgu – na własną prośbę !!

Piłsudski – knuł, destabilizował i konfliktował życie polityczne Polski z trudem kształtowane po 1918
Kulminacja tego był zamach majowy 1926 – FINANSOWANY PRZEZ MASONERIĘ BRYTYJSKA!
Po przewrocie majowym niszczył generałów polskich odsyłając na emeryturę lub mordując tak jak Rozwadowskiego czy gen Zagórskiego.

Legiony to twór austriacki, stworzyło dowództwo Austriackie – a nie Piłsudski – był zaledwie brygadierem. To tylko kilka punktów bogatej literatury o Piłsudskim

http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/index ,Wojna_polsko-bolszewicka,cid,2351.htm
http://encyklopedia.korba.pl/page/Tadeusz_Rozwadowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Rozwadowski
http://gemini.miks.uj.edu.pl/epi/2003/lux25/glowna_m.html
http://www.mw.org.pl/t.php?id=1210
http://omp.freehost.pl/arty/gen.htm
http://www.npw.pl/ARCHIWUM_NPW/2005_09_10/HiW-Bloch_85_rocznica.html
http://www.rozwadowski.org
http://www.myslpolska.org/node/8553

W trosce o prawdę historyczną:

http://www.myslpolska.org/node/7612

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=4532

http://www.rozwadowski.org/v2.0.1.2/
JĘDRZEJ GIERTYCH, O PIŁSUDSKIM, Londyn 1987, Nakładem własnym, strony 149-159.


„Polska jest jak obwarzanek: tylko to coś warte, co jest po brzegach, a w środku pustka” - "bandyta spod Rogowa"

 

FRAGMENTY: JĘDRZEJ GIERTYCH, O PIŁSUDSKIM, LONDYN 1987

Był to człowiek wielkiej pychy, oraz o umiejętności podporządkowania sobie ludzi i komenderowania nimi. Miał właściwości osobistego czaru, który pociągał do niego ludzi. Miał także rodzaj zdolności hipnotycznych, które sprawiały, że niektórzy ludzie ulegali mu w sposób irracjonalny, wcale nie dbając o to, jakie są rozumowe podstawy jego polityki. Przy tym, był to nie tylko rewolucjonista, wyznawca Marksa i sojusznik i stronnik rewolucjonistów rosyjskich.

Są tacy, którzy myślą, że Piłsudski przyczynił się w pierwszej wojnie światowej do odbudowania niepodległej Polski — czy nawet te niepodległość odbudował — i że w bitwie warszawskiej w 1920 roku pobił Rosję.

Ci co tak mysią, wyobrażają sobie czasem, że doszli do tych poglądów własnym rozumem i przestudiowaniem historii. W istocie, są oni ofiarami złej, szkodliwej dla Polski propagandy. Zostali przez tę propagandę przerobieni, a nawet w istocie, jakby zahipnotyzowani.

Propaganda ta jest dziełem sił wrogich Polsce. Jej głównym celem jest spowodowanie, by większość Polaków uformowała się we front polityczny, posłuszny Niemcom. Piłsudski jest znakomitym symbolem poddania się Polaków polityce niemieckiej. Kto wierzy w Piłsudskiego jest już przez pół zdobyty dla polityki niemieckiej i jej celów. Wpływ niemiecki zresztą w chwili obecnej tylko w małym stopniu działa bezpośrednio

Propaganda niemiecka sączy, kropla po kropli, hasła propagandowe, dogodne dla Niemców, a w istocie wrogie polskiemu narodowi. Wśród tych haseł, sączy ona uwielbienie Piłsudskiego i jego kult.

Ta propaganda Piłsudskiego jest dla Polski niezmiernie szkodliwa. Trzeba jej się koniecznie przeciwstawić.

Trzeba sprawić, by większości Polaków, a zwłaszcza Polakom młodym, spadło bielmo z oczu i by nareszcie zaczęli widzieć i rozumieć prawdę.

Największą winą Piłsudskiego wobec polskiego narodu jest, że całożyciową swoją działalnością wepchnął politykę dużego odłamu polskiego narodu, a potem polskie państwo na złą drogę polityki zagranicznej, mianowicie na drogę podporządkowania Polski dążeniom niemieckim.

Polityka zagraniczna — to była istota polskiego losu. Polska odzyskała w latach 1918-1919 niepodległość, bo przytłaczająca większość polskiego narodu prowadziła dobrą, słuszną, prawidłową politykę zagraniczną. Niepodległość Polski zawaliła się w roku 1939 — bo trzynaście lat rządów Piłsudskiego i piłsudczyków poprowadziły Polskę po drodze błędnej, samobójczej, bezpośrednio prowadzącej ku katastrofie, polityki zagranicznej

Ogromna cześć Polaków, to byli ludzie wprawdzie kochający ojczyznę i nieraz żarliwie Polsce oddani, ale mający pojęcia polityczne niemal dziecinne i oceniający sprawy polityczne prymitywnymi formułami demagogicznymi, a nie założeniami politycznego rozumu. Ten naiwny i uczuciowy gatunek ludzi stał się podatnym materiałem do poczynań pozornie efektownych i budzących nawet zachwyt


Dmowski o PiłsudskimFragment listu do Stanisława Grabskiego z 14 marca 1919 r.

“Kochany Stachu! List Twój z 5. b.m. częściowo potwierdził moje pojęcia o sytuacji w kraju, częściowo obudził we mnie nowe troski.

Od dłuższego już czasu doszedłem do przekonania, że Piłsudski śni o dyktaturze wojskowej, o roli Napoleona wypływającego na fali rewolucji.

Ten człowiek ma różne wielce niebezpieczne strony:

1. nie rozumie Polski, nie zdaje sobie sprawy z tego, co w niej jest potrzebne i co możliwe;

2. nie jest człowiekiem dzisiejszym, należąc swoją konstrukcją psychiczną do I – szej połowy XIX w.;

3. nie jest jednolity: to kombinacja starego romantyka polskiego z bolszewikiem moskiewskim, dająca się genetycznie wyjaśnić;

4. nie jest sobą, ale przedrzeźnia wielkie wzory historyczne, co zawsze prowadzi do czynów poronionych;

5. otrzymawszy posadę boga od jołopów, którzy go otaczają, usiłuje być większym, niż go Pan Bóg stworzył, robi pozory siły wielkiej, poza którymi ukrywa się słabość itd. Robi czasem na mnie wrażenie wołu, któremu wydaje się, że jest bykiem, i wdrapuje się na krowę…

Taki człowiek, podniecany przez swoich współkonspiratorów, łakomych na władzę, łatwo gotów pokusić się o zamach na sejm.

Zamach taki, moim zdaniem, skazany jest na fiasco w tym znaczeniu, że Polską rządzić bez poparcia narodu nikt nie jest w stanie.

Nam wszakże musi chodzić nie o to, żeby podobny zamach spotkał się z niepowodzeniem, ale o to, żeby zamachu nie było.”

Rządy Piłsudskiego i jego ekipy zakończyły się dla Polski tragicznie. W wyniku II wojny światowej zginęło ponad 8 milionów Polaków.

Obszerne fragmenty Raportu general Izydor Modelskiego

Linki do całość Raportu

http://79.173.24.103/zasoby_www/dokumenty/gen.modelski_przyczyny_kleski_wrzesniowej_1939r

                                    
Efekt pijaru z lat trzydziestych - upadek Polski                                                                    Efekt pijaru z lat dziewięćdziesiątych - to samo
  Ale cóż, jak mówi pewien dobrze obeznany guru - polityka niemiecka jest niezmienna... 


 Na zakończenie mojego wpisu cytat z wiki:


W Niemczech wiadomość o śmierci Marszałka Piłsudskiego, która dotarła do Berlina jeszcze przed północą 12 maja 1935, wywarła wielkie wrażenie. Do polskiej ambasady zaczęły napływać kondolencje od władz niemieckich.
Informacje na pierwszych stronach podały gazety (m.in Völkischer Beobachter w którym napisano m.in: "Nowe Niemcy Pochylą swe flagi i sztandary przed trumną tego wielkiego męża stanu, który pierwszy miał odwagę otwartego i pełnego zaufania porozumienia z narodowo-socjalistyczną Rzeszą").

Niemieckie Biuro informacyjne podało, iż wiadomość ta do głębi poruszyła niemieckie społeczeństwo, które czuje się szczególnie bliskie polskiemu społeczeństwu zwłaszcza, że samo straciło w 1934 swojego przywódcę - marszałka Hindenburga, Prezydenta Rzeszy.

Po śmierci Marszałka Piłsudskiego Kanclerz Adolf Hitler ogłosił w Niemczech żałobę narodową i wysłał telegram z kondolencjami do prezydenta i rządu RP.
Pisał w nim: „Głęboko poruszony wiadomością o zgonie Marszałka Piłsudskiego wyrażam Waszej Ekscelencji i rządowi polskiemu najszczersze wyrazy współczucia moje i rządu Rzeszy. Polska traci w powołanym do wieczności Marszałku twórcę swego nowego państwa i swego najwierniejszego Syna. Wraz z narodem polskim również naród niemiecki obchodzi żałobę z powodu śmierci tego wielkiego Patrioty, który przez swą pełną zrozumienia współpracę z Niemcami oddał nie tylko wielką usługę naszym krajom, ale przyczynił się ponadto w sposób jak najbardziej wartościowy do uspokojenia Europy." 

Do żony Piłsudskiego, Aleksandry Piłsudskiej, Hitler napisał: "Smutna wiadomość o zgonie Pani małżonka, jego ekscelencji Marszałka Piłsudskiego, dotknęła mnie bardzo boleśnie. Wielce szanowna, czcigodna Pani oraz Jej Rodzina zechce przyjąć wyrazy mojego głębokiego współczucia. Postać Zmarłego zachowam w swojej wdzięcznej pamięci."

Hitler uczestniczył również we mszy świętej na cześć Marszałka, jaką odprawiono 18 maja 1935 r. w Katedrze św. Jadwigi w Berlinie przy symbolicznej trumnie Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele III Rzeszy m.in. Joseph Goebbels, Konstantin von Neurath oraz wysocy przedstawiciele NSDAP i Wehrmachtu, a także nuncjusz apostolski w Niemczech Cesare Orsenigo. Po nabożeństwie dwie kompanie Wehrmachtu oddały honory wojskowe.

Po zdobyciu przez wojska niemieckie Krakowa 6 września 1939 r., na rozkaz Hitlera niemiecki dowódca gen. Werner Kienitz udał się na Wawel i złożył wieniec u grobu marszałka Piłsudskiego w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów; zaś przed kryptą została wystawiona niemiecka warta honorowa.
Dla kogo te honory, pytam się: dla śmiertelnego wroga, czy oddanego folksdojcza?

Od kogo te honory?

Od bandytów mordujących starców, kobiety i dzieci, od tych, co wyrywali trupom złote zęby, od tych co niszczyli polską kulturę - bombardowali miasta, burzyli zabytki, wysadzali polskie królewskie zamki, przetapiali insygnia naszych królów na sztaby* i niszczyli dokumenty.

Kim był dla nich Piłsudski?


GORĄCO POLECAM CAŁOŚĆhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrzeb_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiegohttp://argo.nowyekran.pl/post/83419,13-warstw-klamstw* Chodzi oczywiście o Prusy, powstałe z sekularyzacji państwa "zakonnego" utworzonego przez Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. 
Prusacy to nie Prusowie, dawni mieszkańcy tych ziem - nie dość, że ukradziona ziemia, to jeszcze ukradziona nazwa.
Niektórym do dzisiaj się to myli, a co będzie za sto lat?

Wysadzanie Zamku Królewskiego w Warszawie to można powiedzieć, nic nowego - niszczenie materialnych dowodów to metoda podboju stosowana przez niemców od tysiąca lat.

Starożytne świątynie i pisma słowiańskie zostały zniszczone, a propaganda antypolska skutecznie blokuje niektórym możliwość zrozumienia, że historia Polski nie zaczęła się w 966 roku, ale 12 tysięcy lat temu.

Dowodzą tego ostatnie badania genetyczne - Europa prawie w całości była podbita przez plemiona słowiańskie wywodzące się z naszej ziemi, z terytorium dzisiejszej Polski. To byli nasi przodkowie.

Nie zapominajmy o tym.

Materialne dowody na naszą potęgę sprzed tysięcy lat są wokół nas.

Żeby je zobaczyć i właściwie ocenić, wystarczy pozbyć się swoistego matrixa, zainstalowanego w naszej głowie....
11 komentarzy:

 1. Linki nie dzialaja

  ten artykuł jest u Maruchy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No, faktycznie. To w związku z zamieszaniem na Nowym Ekranie - przejęciem domeny przez Parola i zmianą domeny portalu - też ciekawa sprawa...

   Link do strony Maruchy:

   http://marucha.wordpress.com/2013/08/23/pilsudski-rozbiory-i-niepodleglosc-wojna-o-prawde/


   Postaram się poprawić nieaktualne linki, tymczasem:

   zamiast nowy ekran trzeba wpisać neon24 jak poniżej

   http://argo.neon24.pl/post/81392,skad-sie-biora-lemingi


   albo wrzucić tytuł artykułu do wyszukiwarki

   Usuń
 2. Maciej Piotr Synak29 września 2013 20:49

  Blog jest moderowany.

  O 15:58 pojawił się wpis z poparciem, ale pełen negatywnej antypolskiej retoryki - takie komentarze są usuwane.

  OdpowiedzUsuń
 3. no tak czytam to i zastanawiam sie do kogo mam porównac autora tego hmmm opowiadania napisanego chyba pod wplywem narkotyków...
  poprostu rzygać sie chce jak ktos pisze cos takiego o takiej postać...no ale jezeli polska rodzi takich ludzi co tak sie odnoszą do tak wybitnych przodków to nic dziwnego ze Polska tyle razy traciła niepodleglosc....ps: Pilsudski agentem Niemiec dobre :)........a co z Koncepcja wojny prewencyjnej w polityce zagranicznej
  Józefa Piłsudskiego w 1933....

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polska, to się z wielkiej litery pisze.

   A wojna prewencyjna była, czy nie była??

   Polska wojnę w 1939 roku wygrała, czy przegrała?

   Usuń
  2. Polska z małej ale koncepcja z dużej ;-)

   Usuń
  3. Pewnie specjalnie.

   Takie subtelne spluwanie.

   Usuń
 4. Polacy NIE znają swojej historii. NIE chcą jej ZNAĆ. Naród, który NIE szanuje własnej historii to żaden NARÓD.

  Piłsudski to „opcja niemiecka” w historii i polityce polskiej. Prusy/ Niemcy sa odpowiedzialni za wszystkie nieszczęścia Polski.

  Ktoś, kto lansuje dziś Piłsudskiego lansuje opcję niemiecką – dziś Tuska i Komorowskiego.

  Jest to opcja likwidacji Polski, kolejnych rozbiorów, tym razem pod płaszczykiem Unii Europejskiej.

  Piłsudski nic dobrego dla Polski nie zrobili, a wręcz odwrotnie, był największym hamulcowym tego wielkiego zrywu narodowego. Był psem spuszczonym ze smyczy przez Niemców, aby ten zryw narodowy poskromić.

  Być Polakiem, być Polką tzn. być narodowcem – innej opcji nie ma. Wszelki inne opcje wszelkie ideologie i wszelkie –IZMY sa fałszywe – socjalizmy, marksizmy, komunizmy, faszyzmy, nazizmy, syjonizmy nigdy dla Polski nie były dobre

  Niepodległa Polska odrodziła się w listopadzie 1918 roku w ciągu zaledwie trzech tygodni.
  To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzeń politycznych w Polsce i Europie.

  Odzyskanie niepodległości było całkowicie dziełem narodu i działaczy narodowych, oddanych sprawie polskich patriotów, szczególnie Narodowej Demokracji tych w kraju i tych na emigracji. Roman Dmowski był najwybitniejszym działaczem, ale takich wybitnych było wielu. To był największy sukces dyplomatyczny Polski na arenie Międzynarodowej zakończony podpisaniem Traktatu Wersalskiego. Komitet Narodowy Polski (KNP) na czele którego stal Roman Dmowski uznany został przez rząd francuski za oficjalną reprezentację Polski. W następnych miesiącach tę samą decyzję podjęły rządy Wielkiej Brytanii, Włoch i USA.

  Piłsudskiego w Wersalu nie było. Legiony Piłsudskiego były główną przeszkoda w uznaniu Polski, bo Legiony Piłsudskiego były sprzymierzone z Niemcami. Dopiero stworzenie przez Dmowskiego Armii Polskiej (pod dowództwem gen. Hallera) sprzymierzonej z Ententy tą przeszkodę zlikwidowało. Armia powstała we Francji, duży udzial w jej tworzeniu wniosła również Polonia amerykańska i kanadyjska.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tą tezą z początku nie zgadzam się, Polacy chcą znać swoją historię, ale czerpią o niej wiedzę z niewłaściwych źródeł. A Ci co czerpią z właściwych, wychodzą na idiotów, bo na fali wiedzy ogólnej... coś co jest z nią sprzeczne jest uważane za wiariactwo i wymysł szaleńca.

   Usuń
 5. CO ZŁEGO ZROBIŁ DLA POLSKI PIŁSUDSKI

  *.Wróg Polski – agent Niemiecki
  *.Kolaborant z niemiecki i bolszewicki
  *.Zdrajca Polski i zwycięskich aliantów
  *.Dyktator i terrorysta Narodu Polskiego
  *.Poskromiciel walk wyzwoleńczych i odbudowy terytorialnej Polski –
  *.Rzecznik straty terytorialnych i ludzkich w interesie Niemiec
  *.Prowokator konfliktów zbrojnych w interesie Niemiec i Bolszewików

  *.Mistrz obłudy w ukrywaniu prawdziwych celów

  *.Likwidator polskiej Armii – dążył do jej osłabienia – stały element polityki niemieckiej
  *.Likwidator polskiej armii. Niedopuszczenie do tworzenia silnej armii
  *.Rozbicie Zjazdu Polaków Wojskowych 1917 przez bojówki PPS
  *.Likwidator lotnictwa. Przeciwnik unowocześniania i motoryzowania armii

  *.Poskromiciel i sabotażysta ruchów patriotyczno narodowych
  *.Poskromiciel dążeń wyzwoleńczych i odzyskania utraconych terenów.
  *.Zwolennik strat terytorialnych Polski na rzecz Niemiec
  *.Odmówił pomocy dla powstania wielkopolskiego
  *.Odmowa i sabotaż i blokada pomocy dla Lwowa -
  *.Sabotaż i konfliktowanie plebiscytu na Śląsku i powstań śląskich . (
  *.Rozbijacz ruchów scaleniowych. Grabarz jedności narodowej na Śląsku
  (oficer dwójki – Grażyński rozbił ruch wyzwolenia i sabotował powstania śląskie W. Korfantego)
  *.Konfliktowanie powstań śląskich, Kunktator i sabotażysta powstanie wielkopolskie

  *.Federalizacja – realizacja niemiecka koncepcja państw buforowych na Kresach Wschodnich
  – zamiast pozyskiwać rzecz Polski konfliktował i odpychał
  *.Prowokator konfliktów zbrojnych w interesie wroga – wyprawa na Kijow,
  *.Celowo narażał na śmierć setki tysięcy Polaków. Bolszewicy dwukrotnie proponowali rozejm
  Wyprawa na Kijow zginęło 200,000 Polaków,
  Polska poniosła olbrzymie straty ludzkie i straty terytorialne

  *.Likwidator i sabotażysta polskiej gospodarki

  *.Niszczyciel polskiego szkolnictwa i edukacji

  *.MORDERSTWA I UWIEZIENIA Polskich BOHATERÓW PATRIOTÓW DZIAŁACZY NARODOWYCH

  Gen. Rozwadowski otruty w Wilnie na Antokolu w Wilnie, gen. Zagorski – poćwiartowany (to zwycięzcy Bitwy Warszawskiej 1920 – Piłsudskiego tam nie było, nie dowodził, zdezerterował – był w Bobowej 440 km – trzy dni jazdy od pola bitwy: 12 sierpnia przed bitwa złożył rezygnacje z naczelnika na ręce premiera Witosa)
  Premier polski Wincenty Witos, Kazimierz Bagiński (i dziesięciu innych z procesu brzeskiego -skazani na ciężkie więzienie- twierdza brzeska) Wojciech Korfanty – podtruty na Pawiaku. A ilu zamknął w Berezie Kartuskiej

  *.Piłsudski i jego ekipa (chłopcy Komendanta) realizująca Testament Polityczny w pełni odpowiedzialna za klęskę wrześniową 1939 r.
  *.Wróg Polski i Polaków – naraził Polskę i Polaków na olbrzymie straty ludzkie i terytorialne

  *.Rozbroił Polskę. zostawił Polskę rozbrajaną i bezbronną na pastwę Hitlera zginęło 8 mln obywateli polskich
  Celowe narażenie na śmierć milionów Polaków (wepchnąć pod gąsienice czołgów)

  *.Aferzysta i złodziej, defraudant funduszy państwowych
  *.Fałszerz wyborów – terrorysta polityczny

  Wszystkie późniejsze wydarzenia już po zamachu majowym w 1926 w pełni potwierdziły główne cele i metody stosowane przez Niemców w stosunku do Polski

  O WSPÓŁPRACY PIŁSUDSKIEGO Z BOLSZEWIKAMI

  Piłsudski to Socjalista i Bolszewik –
  Piłsudski jest w jednym „niedoceniany”– to on uchronił rewolucje bolszewicka od klęski !!!

  Powinien być wymieniany jako ten który uratował komunę– obok Lenina , Trockiego, Stalina , Tuchaczewskiego.
  Przez tajne pakty z bolszewikami Przez nic nierobienie –zachowanie neutralności zgodnie z układami z bolszewikami. Dzięki temu bolszewicy mogli rozprawić się z armia Denikina.
  Przez odmowę wobec propozycji gen. Denikina i atamana Semena Petlury o wspólnym uderzeniu na okrążona XII armie bolszewików.

  Biała Rosja była Aliantem, dzięki, którym w Wersalu Polska powróciła na mapy świata po pruskich rozbiorach, była formalnym sprzymierzeńcem, było powinnością Polski pomóc Białej Rosji. W ten sposób Piłsudski zdradził interes Polski i Aliantów.

  OdpowiedzUsuń
 6. Chcąc nie chcąc Piłsudski wpisał się w poczet socjalistów patriotów.
  A Dmowski może lepszy? narodowy DEMOKRATA
  a demokraci to debile i oszuści, jak wiadomo.
  Piłsudski miał tą przewagę że miał jaja i wojsko, W tym czasie Dmowski pisywał swoje książeczki.
  ta czy siak szacunek należy się jednemu i drugiemu.
  są dużo bardziej podłe osoby w historii jak Kościuszko na przykład.

  OdpowiedzUsuń